niedziela, 23 listopada 2014

Wynik wyborów

DZIĘKUJĘ!
TRZECIE MIEJSCE!
WYGRAŁEM W DĘBNICY KASZUBSKIEJ!
DRUGA TURA!

Drodzy mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska! Składam serdeczne podziękowanie za oddane na mnie głosy 16 listopada 2014r. w wyborach na Wójta Gminy. Jestem trzeci spośród sześciu startujących kandydatów. Do drugiej tury przeszedł aktualny Wójt i Iwona Warkocka. Różnica w głosach niewielka. Wynik wyborów pokazał, że mieszkańcy oczekują na zmiany. Kandydatką, która gwarantuje ich wprowadzenie jest Iwona Warkocka.

APELUJĘ!

Idźmy na wybory! Od naszej postawy zależy wynik drugiej tury wyborów! Każdy głos będzie tym najważniejszym. 30 listopada 2014r. zmobilizujmy swoich najbliższych, rodziny, przyjaciół i znajomych - i zagłosujmy. Nie dajmy innym zadecydować o naszej przyszłości.

PROSZĘ!

Wszystkich moich wyborców, sympatyków i znajomych. Wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Proszę o głosowanie w dniu 30 listopada 2014r. na

IWONĘ WARKOCKĄ

Tylko jej wygrana umożliwi rozwój naszej Gminy. Położy kres wszelkim nieprawidłowościom.

Czas na zmiany, zróbmy to RAZEM!

Ps.

Serdecznie dziękuję członkom mojego komitetu wyborczego, Kandydatom na radnych, Wszystkim wspierającym mnie w kampanii wyborczej.

Gratuluję sukcesu wyborczego Irenie Kiernickiej i Renacie Rejkowicz. Wiem,że będąc radnymi przyczynią się do rozwoju naszej gminy. Tych, którym się nie udało, podziwiam za wspaniałe pomysły na przyszłość naszej gminy, za konsekwencję i determinację w dążeniu do celu. Wszyscy okazali się wspaniałymi przyjaciółmi i dobrymi ludźmi. Macie prawo być teraz godnymi recenzentami działalności gminy. Jesteście do tego przygotowani. Nie traćcie swojego potencjału i zaangażowania.

To było niesamowite, z jak dużą sympatią się spotykałem, ile ciekawych pomysłów dotyczących zmian usłyszałem. Mamy mądrych i oddanych gminie mieszkańców. Tego kapitału społecznej nadziei i wsparcia nie zmarnuję. Mam nadzieję,że jeszcze będę mógł służyć naszym mieszkańcom wsparciem i pomocą w realizacji ich ambitnych celów. Wiem,że tego oczekujecie. Życzę wszystkim pomyślności. Pozdrawiam!

Sławomir Miluski.

niedziela, 9 listopada 2014

Finał

Kampania wyborcza zbliża się do końca. Praktycznie codziennie uczestniczę w jednym lub dwóch zebraniach wyborczych. Wszystkie są konstruktywne, prowadzone w przyjaznej atmosferze. Rozmawiam z ludźmi, którzy mają dużo problemów z zatrudnieniem i utrzymaniem rodzin. Bolą ich niedomagania w funkcjonowaniu naszej gminy.


Wymieniają: brak dobrej komunikacji i internetu, zły stan dróg, brak chodników i oświetlenia, niedoinwestowane świetlice, zarośnięte jeziora, brak nowych firm, ograniczenia edukacyjne. Irytuje arogancja urzędników, nieliczenie się ze zdaniem ludzi, brak zebrań/ konsultacji, wysokie podatki. Długa ta lista.

Ludzie dostrzegają również pozytywne zmiany w swoim otoczeniu. Jednocześnie jednak krytykują jakość prac wykonywanych w sołectwach, wytykają marnotrawstwo i brak należytego nadzoru nad inwestycjami. Liczą na możliwość poprawy tego stanu rzeczy! Wszystkie te spotkania są dla mnie ważne. Mam nadzieję, że i dla wyborców, poszerzają naszą wiedzę o gminie i uczą demokracji.

Odnoszę wrażenie, że dębniczanie nie byli informowani o faktycznym zadłużeniu naszej gminy. Dopiero ogłoszony przetarg na sprzedaż nowego, niespłaconego gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej, uświadomił wszystkim, jak krytyczna jest sytuacja finansowa gminy.

Odnoszę też wrażenie, że mieszkańcy oczekują zmiany władzy. I to bardzo dobrze! Jak nigdy do tej pory - mają duży wybór! O stanowisko wójta walczy sześciu kandydatów. Każdy odnosi się krytycznie do stanu naszej gminy i sposobu jej zarządzania, ale niewielu przedstawia sposoby wyjścia z tej zapaści. A nie będzie to łatwe i bezbolesne. Na wszystkich spotkaniach przedstawiam realne propozycje zmian, które trzeba szybko wprowadzić.


Oto one:
po pierwsze - przeprowadzić zewnętrzny audyt finansów, ustalić rzeczywiste zadłużenie gminy,
po drugie - dokonać przeglądu realizowanych inwestycji, kontynuować niezbędne dla rozwoju,
po trzecie - wykorzystać potencjał naszych przedsiębiorców tworząc dębnicką radę biznesu,
po czwarte- przywrócić wiarygodność władzy w dialogu z mieszkańcami odtwarzając społeczne rady kultury, sportu i tworząc młodzieżową radę gminy,
po piąte - w uzgodnieniu z mieszkańcami przygotowywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
po szóste - pozyskiwane środki unijne inwestować w uzbrajanie terenów pod inwestycje przemysłowe, usługowe, budownictwo mieszkaniowe, drogi, turystykę, internet szerokopasmowy,
po siódme - na przygotowanych terenach utworzyć podstrefę słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej,
po ósme - zmienić statut zakładu gospodarki komunalnej sp.z o.o. Pozostawić w jej zarządzaniu wodę, ścieki/kanalizację/, oczyszczalnię,
po dziewiąte -utworzyć zakład gospodarki komunalnej, który zająłby się mieniem komunalnym, remontami, usługami budowlanymi itp.,
po dziesiąte - zmienić strukturę urzędu gminy, przystosować ją do nowych wyzwań tworząc referaty i punkt obsługi interesanta/więcej odpowiedzialności, sprawność w podejmowaniu decyzji, urząd dla mieszkańców/,
po jedenaste - profesjonalnie promować gminę na zewnątrz.

Przedstawiłem najważniejsze. To nie są obietnice bez pokrycia. To są konkrety. Wiem jak je zrealizować. Mam doświadczenie menadżerskie i praktykę negocjacyjną. Zarządzałem dużą częścią budżetu gminy. Kierowałem dużymi zespołami ludzkimi. Pozwala mi to na stwierdzenie, że po wyborze na funkcję wójta, wprowadzę je w życie.

W trakcie zebrań mieszkańcy przedstawili dużo innych pomysłów na usprawnienie funkcjonowania gminy. Za nie dziękuję. Trzeba ludzi słuchać!

Czas na zmiany, zróbmy to razem!